Đặt bàn

Đặt bàn/Đặt món

Để bữa ăn không phải chờ đợi Quý khách có thể chọn một số món ăn trước. Việc chọn món ăn trước phải được thanh toán để đảm bảo Quý khách không sử dụng gây lãng phí

Đặt bàn giữ chổ trước khi đến

Trong những ngày lễ, ngày chay, ngày rằm khách thường đông. Để đảm bảo rằng khi mình đến còn chổ trống bạn nên đặt bàn trước.

Việc đặt bàn có thể phát sinh:

- Phí giữ chổ (Tùy loại bàn, số lượng người ăn). Nhân viên nhà hàng Thiên Thu sẽ chủ động thông báo với bạn ngay khi nhận được lịch đặt bàn.

- Phí đặt bàn (nếu có) sẽ không được trả lại nếu Quý khách không sử dụng như lịch đã đặt.

- Ngoài ra, để không chờ đợi lâu khi gọi món. Quý khách có thể chọn và đặt thêm các món ăn, thức uống trước.

Có bất cứ khó khăn nào trong quá trình đặt bàn, đặt món vui lòng liên hệ tổng đài: 1900 6363 13

Email: info@nhahangthien.vn (hoặc chát trực tiếp qua website này)

Đặt bàn và Đặt món trước

Trong những ngày lễ, ngày chay, ngày rằm khách thường đông. Để đảm bảo rằng khi mình đến còn chổ trống và không phải chờ đợi khi gọi món. Quý khách đặt bàn và đặt món trước

Việc Đặt bàn & Đặt món yêu cầu:

- Khi bạn Đặt bàn và có Đặt món, chi phí phát sinh đặt bàn sẽ không mất.

- Tất nhiên bạn phải thanh toán toàn bộ (hoặc một phần) của các món ăn đã đặt. Việc này để đảm bảo rằng bạn sẽ sử dụng các món ăn của mình và sẽ không gây lãng phí khi bạn không đến.

- Phí đặt bàn (nếu có) sẽ không được trả lại nếu Quý khách không sử dụng như lịch đã đặt.

- Nếu Quý khách muốn hủy bàn, hủy món phải thông báo trước cho Nhà hàng trước tối thiệu 08 tiếng (08 giờ) trước khi dùng bữa. Việc hủy bàn, hủy món có thể sẽ được hoàn 1 phần hoặc toàn bộ chi phí món ăn mà Quý khách đã thanh toán. Tất nhiên, trong một số trường hợp, Quý khách phải chịu một số phí vì đã phát sinh trước.

Có bất cứ khó khăn nào trong quá trình đặt bàn, đặt món vui lòng liên hệ tổng đài: 1900 6363 13

Email: info@nhahangthien.vn (hoặc chát trực tiếp qua website này)

ĐẶT MÓN ĂN

Có thể đặt món ăn mang về hoặc đến lấy tại nhà hàng

Quy trình đặt món ăn:

- Quy khách chọn những món ăn/thức uống cần đặt tại "Thực đơn".

- Tiến hành các bước đặt hàng. Hình thức nhận hàng, Thông tin giao hàng.....

- Thanh toán toàn bộ (hoặc 1 phần của đơn hàng) trước khi đến nhận hoặc nhận hàng

Có bất cứ khó khăn nào trong quá trình đặt bàn, đặt món vui lòng liên hệ tổng đài: 1900 6363 13

Email: info@nhahangthien.vn (hoặc chát trực tiếp qua website này)

Danh sách bàn đã chọn

STT Người lớn Trẻ em Ngày Thời gian Xóa
Chưa có bàn nào...Thêm bàn

Danh sách món ăn